• 2546
  เวลาก่อตั้ง
 • 27,000 ตร.ม
  ครอบคลุมโรงงาน
 • 500
  จำนวนพนักงาน
 • 100+
  ประเทศที่ให้บริการ

หนานทง สตรองเรต บจก

ตั้งแต่ปี 2003 หนานทง ความแข็งแกร่ง บจก บจก ได้ผลิตตะแกรงขึ้นรูป ไฟเบอร์กลาส/จีอาร์พี ที่ทนทานต่อสารเคมีคุณภาพสูง ตะแกรงแบบพัลทรูด รูปร่างโครงสร้าง และผลิตภัณฑ์วางมือ เช่นเดียวกับการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยี
มากกว่า